skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik proizvođač isporučuje velike količine proizvoda kupcima i u tim pošilјkama povremeno bude robe koja je pokvarena i neupotreblјiva. Robu ne prati deklaracija na kojoj se navodi rok trajanja, niti je na bilo koji način taj rok utisnut i označen. Kupci takvu robu vraćaju proizvođaču, koji izdaje knjižno obavještenje za iznos odobrenja, pri čemu se sačinjava Zapisnik o povratu pokvarene robe od kupca. Vraćena roba se uništava. Radi se o učestaloj pojavi, a iznosi umanjenja su mali.

Da li obveznik, sa stanovišta obračuna PDV-a, može uništiti pokvarenu robu samo na osnovu Zapisnika o povratu, bez prisustva sanitarnog inspektora?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top