skip to Main Content

PITANJE: Da li prilikom ispunjavanja poreznog bilansa, na RB. 69 – Ranije korištena porezna oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, moramo da upišemo iznos ranije korištenog poreza na dobit koji je korišten u prethodnom periodu za poreske olakšice po osnovu novog zapošljavanja, ako su zaposleni iz prethodnog perioda napustili radno mjesto, te za iste nismo ispunili uslov od minimalno 12 (dvanaest) mjeseci, za korištenje ove poreske olakšice.

Da li za takav pomenuti ranije korišteni umanjeni porez na dobit moramo da obračunamo zateznu kamatu, predamo u Poreznu takav obračun zatezne kamate, upišemo isti iznos zatezne kamate u polja poreznog bilansa RB. 5 – Zatezna kamata i troškovi postupka prinudne naplate i RB. 73 – Obračun zatezne kamate, te da istu zateznu kamatu uplatimo prema ranije predatom obračunu zatezne kamate u Poreznoj upravi?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top