skip to Main Content
RAČUNOVODSTVO – Upravljanje Dugom Primjenom Metode Zamjene Duga Glavnicom

Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ

Zamjena duga glavnicom je metoda koja se koristi da bi se izbjegla likvidacija dužnika, razni sudski troškovi prisilne naplate dugova i da bi se izvršilo restrukturiranje vlasništva između povezanih subjekata u grupi za konsolidaciju. Metoda se vrlo često koristi u uvjetima nelikvidnosti, kreditnih kriza, ali i kao jedna od metoda poslovnih kombinacija u svrhu realizacije pripajanja ili preuzimanja …

…Opširnije čitajte u broju 1407

Back To Top