skip to Main Content

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – februar ove godine uplatili su 799.451.723 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 64.544.266 KM ili za 8,78 posto više u odnosu na isti period 2017. godine.

Ukupna naplata direktnih poreza u prva dva mjeseca ove godine, u poređenju sa  istim periodom lani, veća je za 10.860.760 KM ili za 4,29 posto.

U prva dva mjeseca ove godine u odnosu na isti period prošle godine evidentan je rast poreza na dobit, poreza na dohodak, poreza na imovinu i doprinosa.

Prema strukturi direktnih poreza, naplaćeno je poreza na dobit u iznosu  38.399.007 KM, što je više za 28,45 posto ili 8.504.606 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 28,76 posto ili za 6.620.696 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 27,42 posto ili za 1.883.911 KM.

Zatim, porez na imovinu naplaćen je u iznosu  35.724.748 KM, što je više za 11,88 posto ili za 3.792.367 KM;ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 282.888 KM, što je povećanje za 12,50 posto ili za 31.435 KM; porez na dohodak naplaćen je u iznosu  68.562.510 KM, što je povećanje za 14,27 posto ili za 8.563.917 KM. Naknade i takse su naplaćene u iznosu  77.266.167 KM, što je manje za 14,6 posto ili za 13.205.183 KM.

U periodu januar – februar ove godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu  534.704.685 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 53.511.055 KM ili za 11,12 posto.

Naplaćeni doprinosi za PIO/MIO iznose 297.055.101 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje 212.901.212 KM i doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 24.748.372 KM.

Porezna uprave FBiH u saopćenju za javnost navodi da je, prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika 28. februara ove godine bio 511.656.

Back To Top