skip to Main Content

Porezni obveznici Federacije BiH su za 11 mjeseci 2018. godine uplatili 4.705.498.326 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 328.933.764 KM više u odnosu isti period 2017. godine ili više za 7,52 %.

U poređenju sa istim periodom prošle godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 102.914.087 KM, ili za 6,94 %. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

  • poreza na dobit u iznosu od 367.837.668 KM, što je više za 11,51 % ili 37.956.235 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,81 % ili za 28.195.191 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,12 % ili za 9.761.043 KM;
  • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 154.494.180 KM, što je više za 0,64 % ili za 982.761 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.130.190 KM što je za 20,21 % ili za 286.177 KM manje;
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od  409.758.343 KM, što je povećanje za 12,77 % ili za 46.398.949 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 356.191.572 KM, što je manje za 0,13 % ili za  457.070 KM.

U periodu januar – novembar 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  3.113.952.158 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 225.869.325 KM ili iskazano u procentu za 7,82 %.

Naplaćeni doprinosi u 2018. godini iznose: doprinosi za PIO 1.726.956.480 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.243.317.815 KM, doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 143.677.864 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.11.2018. godine je 527.396 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Back To Top