skip to Main Content

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sutra će u Sarajevu promovirati Projekt podrške zapošljavanju. Riječ je o investicijskom projektu u BiH, ukupne vrijednosti od oko 50 miliona KM, koji sadrži dvije komponente.

Prva komponenta je putem ALMP-a i ima za cilj da pomogne Vladi FBiH na povećanju i širenju efektivnosti i efikasnosti aktivnih programa tržišta rada i posredovanja pri zapošljavanju u cilju unaprjeđenja ishoda tržišta rada.

Druga komponenta projekta je Podrška za sisteme upravljanja, monitoring i komunikaciju (IBRD). Ova komponenta pruža podršku za efektivan monitoring projekta i finansiranje za jačanje sistema upravljanja u svrhu monitoringa ALMP i usluga zapošljavanja, kao i izradu i provedbu efektivne strategije komunikacije usmjerene na tražitelje posla, poslodavce, kreatore politika i sveukupno stanovništvo.

Back To Top