skip to Main Content

PITANJE: Radnica otvorila bolovanje radi čuvanja trudnoće u martu 2020. godine, poslodavac je isplaćivao punu plaću po osnovici od 609.00 KM x koeficijent, a u skladu sa Pravilnikom poslodavca. U aprilu 2020. godine poslodavac zbog proglašenja pandemije izazvane koronavirusom smanjuje koeficijent za obračun plaće na minimalac od 406,00 KM, a radnici koja je na bolovanju se nastavlja vršiti obračun plaće po starom koeficijentu od 609,00 KM jer nije bilo prekida bolovanja. Radnica 1. 10. 2020. godine otvara porodiljsko nakon čega dobija obavijest od poslodavca da će se za vrijeme porodiljskog odsustva obračun plaće vršiti po minimalnom koeficijentu od 406,60 KM bez obzira što se radnica nikad od marta nije vraćala na posao, te je nakon bolovanja odmah otvoreno porodiljsko. Može li poslodavac u toku porodiljskog odsustva vršiti obračun po smanjenoj osnovici ili je u obavezi primijeniti osnovicu iz februara 2020. godine. Pravilnikom poslodavca definisano je da se radnicama na porodiljskom odsustvu isplaćuje razlika plaće od punog iznosa u odnosu na isplatu socijalne naknade i to u trajanju od šest mjeseci, u naredna tri mjeseca isplaćuje se 60% plaće, a 10.,11. i 12. mjesec porodiljskog odsustva radnica nema pravo na naknadu plaće.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top