skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće je za potrebe obavlјanja poslovne djelatnosti nabavilo mašinu za obradu drveta sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost koji je iskoristilo kao ulazni porez. Nakon dvije godine preduzeće je odlučilo da navedenu mašinu proda. Da li promet te mašine podliježe oporezivanju porezom na dodatu vrijednost ili je preduzeće u obavezi da izvrši ispravku odbitka ulaznog poreza?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top