skip to Main Content

PITANJE: Ako je određeno javno preduzeće steklo ex lege pravo vlasništva na osnovu pretvorbe prava raspolaganja, korištenja ili upravljanja, da li se, ako to javno preduzeće želi tu parcelu dati pod hipoteku ili prodati, mora tražiti saglasnost pravobranilaštva za dalje raspolaganje jer je stečeno pravo vlasništva nad imovinom iz nekadašnjeg sistema društvene svojine? Da li promet tom nekretninom predstavlja promet u maloj privatizaciji ili se jednostavno može sačiniti notarski ugovor o prodaji?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top