skip to Main Content

Rezultati Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE, kojeg je Međunarodna finansijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, provela zajedno sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona, uz podršku Britanske ambasade u BiH predstavljeni su juče u Goraždu.Uspješnom realizacijom projekta LIFE, građani i investitori sada imaju brži, lakši i transparentniji pristup administrativnim uslugama u BPK, što će značajno unaprijediti kvalitet života i ubrzati redovno poslovanje kompanija u ovoj regiji.

Ovom prilikom pokrenut je Elektronski registar Vlade BPK, koji je rezultat procesa usklađivanja svih regulatornih procesa koje provodi kantonalna adminstracija. E-registar omogućava da građani i privrednici na jednom mjestu jednostavno dobiju informaciju kojem kantonalnom organu trebaju podnijeti željeni zahtjev, koju dokumentaciju treba da prilože, te koliko će postupak koštati i u kojem će roku biti riješen. E-registar omogućava preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva i dostupan je na  službenoj web-stranici http://bpkg.gov.ba/.

Također, projektom LIFE uspostavljen je sistem servisiranja investitora, gdje su detaljno analizirane investicijske mogućnosti Bosansko-podrinskog kantona, što uključujuje analizu i pripremu konkretnih lokacija za investiranje, njihove potencijale i konkurentske prednosti, te kakvu podršku kantonalne uprave investitor može očekivati u procesu realizacije investicije.

Radi jačanja transparentnosti prema investitorima, osim Investicionog profila na službenoj internet stranici Vlade BPK dostupna je i ažurna lista kantonalnih poticaja, koja omogućava istovremeno informisanje i ravnopravnu utakmicu između svih privrednih subjekata u ovom kantonu, što je značajan iskorak u povećanju transparentnosti i pravne sigurnosti u radu kantonalne administracije.

Ubrzanjem postupaka i skraćenjem rokova u prosjeku za 36%, kantonalna administracija će zahtjeve stranaka rješavati brže, rješavanje pojedinačnog zahtjeva će, u prosjeku, trajati 4 dana kraće. Unapređenje predvidivosti rješavanja postupaka i njihovim skraćenjem investitori će kumulativno imati značajno manji trošak, te se očekuje veća investiciona konkurentnost BPK. Uštede u vremenu su ostvarene eliminacijom dokumenata ili njihovim pribavljanjem po službenoj dužnosti, promjenom forme dokumenata, te skraćenja ukupnog vremena potrebnog za kompletiranje i rješavanje potpunog zahtjeva investitora ili građanina.

Back To Top