skip to Main Content

Projekt koji podržava razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju bit će predstavljen u četvrtak, 7. juna u Sarajevu.

Direktni korisnici finansijske podrške kroz ovaj projekt bit će domaće kompanije, farmeri, preduzetnici i brzorastuće firme. Također,  EU4Business doprinosi reformskim procesima u BiH,  te stvaranju boljeg poslovnog okruženja.

Od aprila 2018. do marta 2022. godine, Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1.1 milion eura) zajednički sufinansiraju ovaj projekt, a provode ga GIZ, UNDP i ILO u saradnji sa domaćim institucijama.

 

Back To Top