skip to Main Content

ZBIRKA PROPISA O IZVRŠENJU SANKCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I KANTONU SARAJEVO

15,00 KM

  • cijena-u-eur: 10
SKU: 000021 Kategorija:

Opis

Priredila: Ljiljana Ćehajić, dipl. pravnik

U skladu sa domašajem naznačenim u samom nazivu, Zbirka je koncipirana tako da je podijeljena u dva dijela. U prvom se daju izvodi relevantnih odredaba odgovarajućih zakona, te integralni tekstovi određenih zakona. U drugom dijelu Zbirka sadrži iscrpan popis propisa – podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH, propise za sprovođenje Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Kantonu Sarajevo, propise za sprovođenje Zakona o izvršnom postupku i propise za sprovođenje Zakona o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Materija je data pregledno, što će olakšati upotrebu Zbirke u praksi.

Back To Top