skip to Main Content

SUDSKA PRAKSA IZ STVARNOG PRAVA

75,00 KM

  • cijena-u-eur: 65
SKU: 000018 Kategorija:

Opis

Pripremili: prof. dr. Duško Medić, sudija ustavnog suda Republike Srpske, i
Haso Tajić, publicista

Ova publikacija predstavlja jedan od rijetkih primjera u našoj izdavačkoj djelatnosti da se u sistematizovanom obliku čitaocima nudi na 932 strane zbirka sudskih odluka praktične vrijednosti. Iako sudska praksa u našem pravnom sistemu nije formalni izvor prava, ona nesporno ima značaj u primjeni, kao i prosuđivanju prava i obaveza u odnosima između pravnih subjekata.
Zbog svega navedenog, treba cijeniti napor autora ove publikacije da nam ponude ovakvu zbirku sudskih odluka iz stvarnog prava. Kod uvrštavanja i odabira odluka sudova sa područja Bosne i Hercegovine autori su vodili računa o odgovarajućoj teritorijalnoj zastupljenosti sudova, što je vrlo značajno radi sagledavanja prakse pojedinih sudova u primjeni prava. Bez obzira na svu složenost političkog i pravnog sistema Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, u materijalnim i procesnim propisima u sferi građanskopravnih odnosa ne postoje bitnije razlike, tako da praksa bilo kojeg suda može biti vrlo korisna i za sve druge sudove.
Isto tako, uvrštavanje prakse sudova sa područja bivše Jugoslavije (posebno Srbije i Hrvatske) je apsolutno opravdana i vrlo korisna odluka priređivača i to iz više razloga. Prije svega, u sferi građanskopravnih odnosa baštini se uglavnom isto pravno nasljeđe, a još uvijek postoji veliki broj neriješenih pojedinačnih ili općih spornih slučajeva koji su u nadležnosti sudova neke od država nasljednica bivše Jugoslavije.
Recenzenti knjige su prof. dr. Enes Hašić i mr. Slobodan Stanišić.

Back To Top