skip to Main Content

PRIMJENA PROPISA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA U BOSNI I HERCEGOVINI

40,00 KM

  • cijena-u-eur: 35
SKU: 000072 Kategorija:

Opis

(zbirka propisa, stručnih mišljenja i sudskih odluka)

Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Autori: mr. Vildana Vranj i Mustafa Bisić

Nakon nešto više od šest godina od donošenja Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (ZIKSBiH) pokazalo se da su njegova primjena i niz specifičnih intervencija u krivičnom zakonodavstvu i praksi u Bosni i Hercegovini omogućili nove i neophodne aktivnosti nadležnih državnih organa.

To su bili razlozi za pripremu Drugog izmijenjenog i dopunjenog izdanja, koje pruža čitaocu, u odnosu na prethodno, potpunije informacije o izvršnom krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, noveliranju propisa iz te oblasti, kao i rješavanju praktičnih pitanja u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, alternativnih sankcija i alternativnih mjera u BiH.

Knjiga obuhvata sistem pravnih propisa kojima se određuju način, postupak i uslovi izvršenja krivičnih sankcija, alternativnih sankcija i mjera, te mjere pritvora u BiH. Autori su ovu značajnu oblast sagledali sa više strana. Tako su načini reagovanja države na kriminalitet u kontekstu primjene zakonom predviđenih sankcija i mjera analizirani u okviru nacionalnog krivičnog sistema i kroz aktivnosti Ministarstva pravde BiH. Istovremeno, ta pitanja se raspravljaju i u vezi sa normama međunarodnog krivičnog prava koje se odnose na izvršenje krivičnih sankcija i alternativnih mjera, uz osvrt na sudsku praksu u Strasbourgu. Time su autori naglasili značaj te tematike uopšte, naročito imajući u vidu zaštitu ljudskih prava osoba koje su lišene slobode.

Knjiga je rezultat nastojanja autora da onima koji se u okviru krivičnog pravosuđa, ali i šire, bave pitanjima izvršenja sankcija i mjera pruže obilje informacija kako normativnog karaktera tako i onih empirijskog sadržaja.

Gradivo, sabrano i obrađeno u okviru ove publikacije, može biti podloga za rješavanje konkretnih pitanja i primjera u postupku izvršenja, jer raspravlja brojna pitanja koja se svakodnevno postavljaju u ovom važnom društvenom segmentu.

Format B5 – 450 strana

Back To Top