skip to Main Content

ODŠTETNO PRAVO I PRAVO OSIGURANJA U SUDSKOJ PRAKSI

165,00 KM

  • cijena-u-eur: 159
SKU: 000079 Kategorija:

Opis

Autori:
Milan Blagojević
Hajrudin Hajdarević
Haso Tajić
Dragan Pilipović

Knjiga je podijeljena u šest međusobno povezanih dijelova – cjelina koje sadrže načelne stavove, pravna shvatanja i izvode iz referentnih i aktuelnih sudskih odluka, slijedeći redoslijed uređenja i izlaganja pravnih instituta odštetnog prava, prava osiguranja i ostalih korespondirajućih instituta obligacionog prava koji je usvojen u važećem Zakonu o obligacionim odnosima.

Prvi dio odnosi se na prouzrokovanje štete, a drugi na naknadu štete. Treća cjelina posvećena je predugovornoj i ugovornoj odgovornosti za štetu. U četvrtom dijelu data je sudska praksa koja se odnosi na zatezne kamate i zastaru, dok se peti dio odnosi na pravo osiguranja. U šestom dijelu izložena je sudska praksa vezana za institut poravnanja.

Ovako odabrana i sistematizovana sudska praksa je za svakog pravnika siguran putokaz hipotetičkog rješenja konkretnog spora, jer će poređenje prethodno presuđenih spornih situacija sa novom, koju tek treba razriješiti, na koristan način osvijetliti pravni odnos koji je sporan među njegovim učesnicima. Ogroman broj sentenci odlikuje jasnoća izražavanja usljed kojih će knjigu sa lakoćom moći koristiti ne samo sudije, advokati, pravnici u privredi i drugi poslenici prava nego i svi drugi koji to nisu po svojoj vokaciji, koji budu imali potrebu da konsultuju ovakvu vrstu literature.

Format B5 – 1.380 strana

Back To Top