skip to Main Content

NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE U PRAKSI

64,00 KM

SKU: 000103 Kategorija:

Opis

NOVO U PRODAJI!

NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE U PRAKSI

Autori:
prof. dr Duško Medić
Haso Tajić

Recenzenti:
Prof. dr Slobodan Stanišić

Hajrudin Hajdarević,
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u penziji

Knjiga predstavlja veoma vrijedan i jedinstven zbornik judikature iz oblasti naknade materijalne štete. Sadrži brojne i brižljivo odabrane načelne stavove, zaključke i odluke sudova sa državno-pravnog područja bivše Jugoslavije u periodu od svršetka II svjetskog rata do današnjih dana, u vezi sa nastankom, postojanjem i naknadom materijalne štete u svim njenim oblicima.

Nesumnjivo je da će ova knjiga poslužiti kao neophodan priručnik u radu svim subjektima čiji je rad vezan za primjenu materijalno-pravnih odredaba Zakona o obligacionim odnosima, te pravnim praktičarima i teoretičarima omogućiti da se lakše souče sa izazovima koje brojna pravna pitanja naknade materijalne štete u sebi sadrže i u svakodnevnom radu dođu do pravilnih zaključaka i pravednih rješenja.

Format B5 –367 strana

Sadržaj knjige

„Naknada materijalne štete u praksi“

1. NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE
1.1. Uspostavljanje ranijeg stanja i naknada u novcu (član 185.)
1.2. Kad dospijeva obaveza naknade (član 186.)
1.3. Naknada u obliku novčane rente (član 188.)

2. OBIM NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE
2.1. Obična šteta i izmakla korist (član 189.)
2.2. Potpuna naknada (član 190.)
2.3. Sniženje naknade (član 191.)
2.4. Podijeljena odgovornost (član 192.)

3. POSEBNO O NAKNADI MATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU SMRTI, TJELESNE POVREDE I OŠTEĆENJA ZDRAVLJA
3.1. Izgubljena zarada i troškovi liječenja i sahrane (član 193.)
3.2. Pravo lica koja je poginuli izdržavao (član 194.)
3.3. Naknada štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja (član 195.)
3.3.1. Troškovi liječenja
3.3.2. Izgubljena zarada
3.3.2.1. Izgubljena zarada poljoprivrednika
3.3.2.2. Razni oblici izgubljene zarade
3.3.2.3. Izračunavanje visine rente i uračunavanje primanja na osnovu socijalnog osiguranja
3.3.3. Troškovi trajno povećanih potreba (tuđa pomoć)
3.3.4. Uništena ili umanjena mogućnost daljnjeg razvijanja i napredovanja
3.4. Izmjena dosuđene rente (član 196.)
3.5. Neprenosivost prava na rentu (član 197.)

4. POSEBNO O NAKNADI MATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU POVREDE ČASTI I ŠIRENJA NEISTINITIH NAVODA (član 198.)

Back To Top