skip to Main Content

KOMENTAR ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU FEDERACIJE BiH SA SUDSKOM PRAKSOM

99,00 BAM

  • cijena-u-eur: 95,00
SKU: komentar001 Kategorija:

Opis

Autor dr. Pero Krijan

Komentarom Zakona o upravnom postupku autora dr Pere Krijana, u izdanju Privredne štampe d.d. Sarajevo, zaokružena je stručna oblast upravno-procesnog prava u Federaciji Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da su isti autor i izdavač već objavili Komentar Zakona o upravnim sporovima.

Svojim iscrpnim i temeljitim komentarom gotovo svakog člana ovog Zakona pokazao je veliko znanje, poznavanje teorije i prakse upravno-procesnog prava, potkrijepivši sve to sa preko 800 sentenci sudske prakse sa prostora bivše SFRJ i novom praksom Vrhovnog suda FBiH.

Ono što ovaj komentar izdvaja od ostalih jeste to što sadrži preko 40 orijentacionih primjera za izradu rješenja, zaključaka i ostalih akata u upravnom postupku, koje je autor, ulažući poseban trud, prilagodio većini pravnih situacija sa kojima se svakodnevno susreću zaposleni u organima uprave.

Sve ovo govori da je riječ o kvalitetnoj knjizi, namijenjenoj javnim-državnim službenicima, advokatima, pravnicima i ostalim stručnim zaposlenicima. Komentar će sigurno doprinijeti njihovom uspješnijem radu koji je bitan za osiguranje vladavine prava i zakonitosti u funkcionisanju upravne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Back To Top