skip to Main Content

IZBOR ODLUKA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BIH 2004. – 2015.

105,00 KM

  • cijena-u-eur: 100,00
SKU: K170 Kategorija:

Opis

Autori:

Haso Tajić i Almir Alispahić

Recenzenti:

Prof. dr. Meliha Povlakić

Hajrudin Hajdarević, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH (u penziji)

 

Knjiga sadrži sudsku praksu Vrhovnog suda Federacije BiH nastalu u periodu od 2004. do 2015. godine, razvrstanu u četiri velike cjeline: Građansko pravo, Privredno pravo, Krivično pravo i Upravno pravo. Pri tome su ta četiri temeljna dijela razuđena na više podoblasti, što će čitaocu nesumnjivo olašati pretragu. Svaka odluka je predstavljena tako da je navedena sentenca, osnovni pravni osnov tj. relevantna zakonska norma na kojoj se temelji donesena odluka, te dio ili cijelo obrazloženje odluke.

Unutar prve cjeline je izvršeno razvrstavanje sudskih odluka u dvije grupe, od kojih prvu grupu čine one odluke koje pripadaju Građanskom materijalnom pravu (stvarno pravo, obligaciono pravo, radno pravo, porodično pravo i nasljedno pravo), dok drugu grupu čine sudske odluke iz Građanskog sudskog postupka (parnični postupak, izvršni postupak, vanparnični postupak te postupak priznavanja stranih sudskih odluka).

Materija Privrednog prava je sistematizovana u šest cjelina: privredna društva, privatizacija, stečajni postupak i likvidacija, sudski registar, pravo vrijednosnih papira te autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva.

Sudska praksa iz krivičnopravne oblasti izložena je u standardnom obliku, to jest kroz dvije cjeline, od kojih prvu čini sudska praksa iz Krivičnog materijalnog prava, a druga cjelina se odnosi na sudsku praksu iz Krivičnog procesnog prava.

Upravnosudska praksa je prikupljena i sređena u 19 cjelina. Od toga se 17 cjelina odnosi na isto toliko upravnomaterijalnih oblasti, nakon čega slijede dvije cjeline koje se tiču upravnog postupka i upravnog spora.

 

Format B5 – 963 strana

 

Back To Top