skip to Main Content

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

30,00 KM

  • cijena-u-eur: 30
Kategorija:

Opis

Novim Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i pravilnicima o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta prilikom evidentiranja poslovnih događaja.

 

Analitički kontni plan za privredna društva, u izdanju „Privredne štampe“ d.o.o. Sarajevo, u potpunosti je usklađen sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva, kao i sa aktuelnim MRS i MSFI.  Uz opisno pojašnjenje značenja svakog konta i šeme preknjiženja sa starog na novi kontni plan, primjenom ovog izdanja osigurat će se kvaliteta poslovnih knjiga i omogućiti brzo i jednostavno sastavljanje godišnjih finansijskih, poreznih i svih drugih propisanih izvještaja.

Format B5, 178 stranica

Back To Top