skip to Main Content

Prof. dr. Vesna Maraš, najuspješnija žena u nauci za 2012. godinu u Crnoj Gori, bit će jedna od govornica na Međunarodnoj konferenciji o medicinskom i biološkom inžinjeringu (CMBEBIH 2017), koja će se održati u Sarajevu. Tom prilikom predstavit će dugogodišnja iskustva i istraživačke projekte iz oblasti biljne genetike, tačnije vinogradarstva i vinarstva

„Izuzetna nam je čast ugostiti i predstaviti prof. Maraš kao jako uspješnu naučnicu i direktoricu, naročito s obzirom na to da u svijetu nauke oduvijek dominiraju muškarci. Upravo ona će pokazati kako to treba da se promijeni i kako žene trebaju imati više prilika za stvaranje novih izuma u nauci“, rekao je doc. dr. sc. Almir Badnjević, predsjedavajući CMBEBIH 2017 konferencije.

Prof. Maraš, dekanica je Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, sigurnost hrane i ekologiju na  Sveučilištu Donja Gorica u Podgorici. Doktorsku tezu je završila godine 2000. na Univerzitetu u Beogradu sa naslovom “Ampelografske karakteristike varijeteta sorte vinove loze kratošija u Crnoj Gori. Ona je uključena u gotovo sve znanstveno-istraživačke projekte u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Biotehničkog instituta. Naglasak je na proučavanju najboljih autohtonih sorti Vranac i Kratošija. U istraživanja su uključene genetske, ampelometric i sanitarne procjene autohtonih sorti, njihova molekularna identifikacija i analiza bioloških i gospodarskih svojstava. U periodu od 2011. do 2014. godine bila je rukovodilac nacionalnog projekta: „Ekofiziološki i molekularni aspekti sinteze i polimerizacije flavanola u grožđu sorti Vranac i Cabernet sauvignon i njihov uticaj na kvalitet vina”. Dobitnica je više nagrada, a to su: nagrada za Najuspješniju ženu u nauci u Crnoj Gori za 2012. godinu od strane Ministarstva nauke, nagrada za Pronalazača-inovatora za najuspješniji patent ili inovativno rješenje za 2014. godinu također od strane Ministarstva nauke, te nagrada Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo WIPO 2016. za otkriće “Sedam klonova vinove loze Vranac”.

Organizator ove konferencije je Društvo za medicinski i biološki inžinjering u BiH (DMBIUBiH).

Primarni cilj Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu (CMBEBiH) jeste promocija biomedicinskog inžinjeringa širom svijeta, posebno u regiji Jugoistočne Europe. Poseban osvrt će biti na uspostavljanju i jačanju naučne kolaboracije između profesionalaca i studenata. Zato je konferencija odlična prilika za sve one koji se žele baviti biomedicinskim inžinjeringom.

Back To Top