skip to Main Content

PITANJE: Vlasnik preduzeća u FBiH (d.o.o.) je strano fizičko lice koje želi da svoje udjele proda pravnom licu iz inostranstva. Trenutni vlasnik fizičko lice i budući vlasnik pravno lice su povezana lica u inostranstvu. Da li je takva prodaja oporeziva prema članu 21. stav 3. i članu 32. stav 4. Zakona o porezu na dohodak FBiH, i ako jeste, da li se porez isključivo treba platiti u BiH? Ukoliko jeste, šta predstavlja osnovicu za obračun poreza? Da li je takva prodaja oporeziva prema nekom drugom članu ili zakonu u BiH?

U članu 21. stav 3. Zakona o porezu na dohodak FBiH je definisano da je osnovica za oporezivanje dohotka od imovinskih prava razlika između prihoda utvrđenih prema tržišnoj vrijednosti imovinskog prava koje se prodaje i nabavne vrijednosti, odnosno uloženog kapitala. Da li to znači da je prilikom prodaje udjela potrebno napraviti procjenu vrijednosti preduzeća? Ukoliko je potrebna procjena vrijednosti preduzeća, da li istu može napraviti ovlašteni procjenitelj ili je potrebno da bude neko drugo lice? Ukoliko se prenos udjela izvrši po vrijednosti osnovnog kapitala, da li u tom slučaju postoji obaveza obračuna i plaćanja poreza na dohodak?

Prema propisima u FBiH, trebao bi se obračunati i platiti porez. Da li je u ovom slučaju potrebno primijeniti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Turske i prema tom ugovoru gdje je obaveza plaćanja poreza?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top