skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik je nabavio robu koju namjerava dalje prodati kupcima na tržištu. S obzirom da je, usljed specifičnih karakteristika robe, cijena robe podložna promjenama u kratkim vremenskim intervalima, obveznik u nekim slučajevima posluje sa gubitkom jer prodaje robu ispod nabavne cijene. Sa stanovišta PDV-a, obveznik u poreskom periodu odbije veći ulazni PDV nego što obračuna izlaznog PDV-a i pored činjenice da svu nabavljenu robu realizuje na tržištu, te se kao posljedica javlja poreski kredit u tim periodima. Da li je dozvoljeno obračunati izlazni PDV u nižem iznosu od odbijenog ulaznog PDV-a za istu robu, iz razloga tržišnih promjena na koje obveznik ne može uticati svojom ponudom?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top