skip to Main Content

PITANJE: U vezi sa konačnošću upravnog akta kojim je ustanovljeno pravo za fizičku onesposobljenost, a koji predstavlja osnov regresnog zahtjeva Zavoda PIO/MIO, da li bi poslodavac trebao imati pravo osporavanja takvog akta s obzirom na nove odredbe Zakona o PIO u smislu regresnog prava kada poslodavac smatra da postoji podijeljena ili isključiva odgovornost /doprinos radnika. Pitanje je shodno činjenici da poslodavac nema saznanja o postupku ostvarivanja naknade a svjedoci smo čestih zloupotreba instituta iz PIO/MIO od strane radnika.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top