skip to Main Content

PITANJE: Kako obračunati amortizaciju na najam teretnog vozila za koje primjenjujemo MSFI 16 ako je ugovor na šest mjeseci i da li je amortizacija tog vozila porezno priznat rashod?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top