skip to Main Content

PITANJE: BHŽJK je međuentitetska kompanija osnovana od strane Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, te ista zapošljava radnike iz Federacije BiH i radnike iz Republike Srpske. Radnici koji dolaze iz Federacije BiH podliježu zakonima Federacije BiH, a radnici koji dolaze iz Republike Srpske zakonima Republike Srpske. Članove poslovodnog odbora imamo iz FBiH i RS, došlo je do smanjenja plaće po ugovoru. Po zakonima Federacije BiH ide otkaz ugovora o radu sa ponudom novog ugovora o radu, te je isto propisano i našim pravilnikom, dok u Republici Srpskoj postoji aneks ugovora. Kako ne bismo pravili razliku između ugovora članova koji dolaze iz Federacije BiH od člana koji dolazi iz Republike Srpske, kako postupiti da nekoga ne oštetimo?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

DODATNO PITANJE: Članom 2. Zakona o javnim korporacijama osnovanim prema aneksu 9. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini regulisano je da će Upravni odbor BHŽJK usvojiti Statut i podzakonske akte. Upravni odbor je donio Pravilnik o radu BHŽJK, koji se primjenjuje jednako na sve radnike (one koji dolaze iz Federacije BiH i Republike Srpske). Članom 201. navedenog Pravilnika o radu BHŽJK regulisano je da se odredbe pravilnika koje se odnose na otkaz primjenjuju i u slučaju kada Poslodavac otkaže Ugovor i istovremeno ponudi radniku zaključenje Ugovor o radu pod izmjenjenim uslovima. Dakle Pravilnikom o radu BHŽJK koji je usvojio Upravni odbor BHŽJK nije predviđen Aneks ugovora. Molimo Vas da nam date uputu da li možemo sa članom Poslovodnog odbora koji dolazi iz Republike Srpske zaključiti Aneks na menadžerski ugovor, a uzimajući u obzir da Pravilnikom o radu BHŽJK nije predviđen Aneks na menadžerski ugovor i da je sjedište BHŽJK u Federaciji BiH ulica Musala 2, Sarajevo”?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top