skip to Main Content

PITANJE: Zbog čega se uplaćeni doprinos za PIO na prihode od povremene samostalne djelatnosti (primanja sudskog vještaka) ne uključuju u penzijsku osnovicu i šta se planira ili je poduzeto u vezi sa ovim?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top