skip to Main Content

PITANJE: Članom 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (pod pretpostavkom da će većina kantona prepisati uredbu) propisano je da je izuzetak od obaveze javnog oglašavanja, između ostalog, i prijem u radni odnos na određeno vrijeme po programima zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje, koji se provode u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Da li se pod ovaj izuzetak može podvesti i prijem u radni odnos preko programa subvencioniranja zapošljavanja novih radnika koji raspisuju jedinice lokalne samouprave, kantoni, razna ministarstva, vlada i dr.? Naime, u ovim slučajevima na iste programe/pozive poslodavci se samo prijavljuju kako bi se omogućilo licima sa visokim i višim obrazovanjem da steknu radno iskustvo radi povećanja konkurentnosti takvih lica na tržištu rada. Prema tome, poslodavac nema nekog posebnog interesa da se prijavljuje na takve programe, ali isto čini radi izlaska u susret takvim licima radi sticanja radnog iskustva. Takva lica se zapošljavaju na određeno vrijeme i po isteku trajanja programa s istim se ne produžuje ugovor o radu. Smatramo da bi ovaj izuzetak, kada bi se primjenjivao isključivo za programe zapošljavanja javnih službi za zapošljavanje (a ne i programe jedinica lokalne samouprave i dr.), išao na štetu nezaposlenih lica, te u krajnjem slučaju povećanju nezaposlenosti…

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top