skip to Main Content

PITANJE: U instituciji koja je osnovana zakonom, u kojoj Vlada Federacije BiH ima 100% vlasništvo, od osnivanja, bilo je zaposleno deset osoba, koliko je po sistematizaciji i predviđeno. Dakle, sistematizacijom predviđena radna mjesta su u potpunosti bila popunjena. Dolaskom na poziciju drugog rukovodioca, isti je zapošljavao nekoliko desetina osoba, da bi na kraju u radnom odnosu ostalo 11 takvih. Dakle, ove osobe su potpisale ugovor o radu, iako to radno mjesto nije upražnjeno, a i da jeste, ove osobe ne bi ispunjavale uslove za to radno mjesto (nemaju odgovarajuću stručnu spremu niti radni staž). Sve ovo je urađeno bez provođenja javnog konkursa, bez imenovanja komisije koja bi provodila bilo kakav postupak, iako je takav postupak propisan Pravilnikom o radu. Jedan dio tih osoba je primljen prije stupanja na snagu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Uredba), a drugi dio nakon stupanja na snagu Uredbe. Na koji od razloga, propisanih Zakonom o radu, se treba pozvati prilikom otkazivanja ugovora o radu tim osobama i uz koje obrazloženje. Da li se ovdje radi o davanju otkaza iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, budući da su isti faktični protupravno primljeni u radni odnos (protivno Pravilniku o radu, a pojedini i protivno Uredbi, na nesistematizovana radna mjesta), odnosno šta je potrebno u obrazloženju napisati? Koje su posljedice po važenje ugovora o radu koji je zaključen prtivno odredbama Uredbe i Pravilnika o radu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top