skip to Main Content

Udruženje ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila, osnovano pri Privrednoj komori Federacije BiH, održalo je juče  sastanak u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla.

Podršku radu Udruženja dali su prisutni ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić sa savjetnicom Dželminom Huremović i šef kabineta ministra unutrašnjih poslova TK Nedžad Konjić.  Prisustvovali su članovi Udruženja i predstavnici P/GKFBiH i KPKT.

Ovo Udruženje okuplja uvoznike i dilere novih motornih vozila, koji posluju po pravilima fer tržišne utakmice, redovne su platiše obaveza prema državi i zapošljavaju veliki broj radnika. Sastanak je održan sa ciljem da se prezentiraju dosadašnje aktivnosti, predstave ciljevi i da se sa prisutnim predstavnicima ministarstava pokušaju iznaći načini za rješavanje problema ovog sektora u Tuzlanskom kantonu, te pokrenu inicijative za izmjene zakonskih i podzakonskih akata koje bi dovele do smanjenja nivoa sive ekonomije, efikasnije administracije i samim tim, boljeg rada sektora.

Realizacijom postavljenih ciljeva Udruženja bilo bi manje nesreća na cestama, manje zagađenja i zdravija životna okolina, više novca u budžetu BiH, te bili ispunjeni uslovi za prijem u EU (smanjenje C02 emisija).

Back To Top