skip to Main Content

PITANJE: Firma sa ino vlasnikom (strano pravno lice) je odlučila da likvidira firmu i  registruje predstavništvo i da direktora i radnike iz ranijeg društva sa ograničenom odgovornošću zaposli u predstavništvu. Da li  firma koja će se likvidirati treba isplatiti otpremninu direktoru i radnicima s obzirom na to da im prestaje radni odnos u firmi? Da li je isplata otpremnine neoporeziva u ovom slučaju i da li direktor koji je 13 godina imao zasnovan radni odnos a tri godine obnašao funkciju direktora po menadžerskom ugovoru (bez radnog odnosa) ima pravo na otpremninu i za ove tri godine? Prijedlog ino osnivača je bio da se radnicima prenese pravo na otpremninu u predstavništvo (misli se na godine provedene u firmi). Da li je to u skladu sa zakonom i kakav je porezni tretman prenesenog prava na otpremninu u slučaju da predstavništvo prestane sa radom ili se radnicima iz nekog razloga otkaže ugovor o radu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top