skip to Main Content

PITANJE: Inostrano društvo obavlja oporezivu djelatnost u BiH putem poslovne jedinice, koja je registrovana za plaćanje direktnih poreza, a za izmirenje PDV obaveza po ostvarenom prometu dobara i usluga u BiH inostrano društvo je angažovalo poreskog punomoćnika. U toku godine, inostrano društvo u svojim evidencijama ima troškove koji su povezani sa poslovanjem poslovnih jedinica, te je usljed toga potrebno izvršiti alokaciju tih troškova prema pripadnosti PJ. Stoga matica vrši redovni obračun za preraspodjelu nastalih troškova između svih poslovnih jedinica, pa tako i za PJ u BiH, sa ciljem pravilnog priznavanja tih rashoda u poreskom bilansu poreza na dobit. Preraspodjela troškova se vrši na osnovu internog obračunskog dokumenta kojim matica iz inostranstva poslovnoj jedinici u BiH dostavlja strukturu nastalih pripadajućih troškova. Da li se preraspodjela pripadajućih troškova od strane matice iz inostranstva ka poslovnoj jedinici u BiH smatra prometom ostvarenim u BiH i da li se po tom osnovu plaća PDV u BiH?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top