skip to Main Content

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Časopis ZIPS

PITANJE: PDV obveznik ima založna prava kod drugog obveznika u stečaju, a po tom osnovu je sa povezanim licem zaklјučio Ugovor o ustupanju tih prava i potraživanja uz naknadu. Prema tom ugovoru, preuzimalac će platiti prenosiocu naknadu za ustuplјeno pravo kod trećeg lica. Da li se navedena transakcija može smatrati prometom usluga i kojih, te šta predstavlјa poresku osnovicu za obračun PDV-a u ovom slučaju?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top