skip to Main Content

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić primio je juče u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa šefom Misije ove međunarodne finansijske institucije za BiH Nadeemom Ilahijem. Sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi.

Tokom razgovora posebna pažnja posvećena je daljim aktivnostima na provođenju započetih reformskih procesa i rezultatima koji su do sada ostvareni na tom planu.

Federalni premijer je iscrpno informirao goste o provedenoj strukturalnoj analizi privrednih subjekata u Federaciji koja je pokazala mnoge značajne rezultate, a uopćeno bi se, kako je rekao, sve moglo svesti na ocjenu da su svi parameti u rastu.

Kao primjer pozitivnih reformskih procesa istakao je rezultate ostvarene donošenjem novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čime je Fond PIO smanjio dug sa 230.000.000 na oko 60 miliona maraka, naglasivši da je  to ostvareno, i pored velikog statističkog ulaska novih penzionera.

U fokusu djelovanja Federalne vlade, kako je rekao, u narednom periodu bit će donošenje novih zakonskih rješenja zacrtanih u Reformskoj agendi, kao što su Zakon o porezima i doprinosima i Zakon o porezu na dohodak. Njihovim usvajanjem svakako bi se značajno suzilo područje koje zahvata „siva“ ekonomija i rad „nacrno“, te omogućilo otvaranje radnih mjesta u području koje je zakonski regulisano.

– Nakon što smo riješili dobar dio problema u drugim sferama,  pažnju ćemo u velikoj mjeri usmjeriti podršci mladima, jer je evidentno da su neophodne još intenzivnije mjere koje bi dovele do njihovog što većeg zapošljavanja, a samim tim i spriječio odliv kadrova u inostranstvo – rekao je Novalić.

Izrazio je i optimizam u pogledu rezultata koji se očekuju u narednom periodu, u čemu su mu predstavnici MMF-a, kao i cjelokupnoj Federalnoj vladi, poželjeli puno uspjeha.

 

Back To Top