skip to Main Content

PITANJE: Zakonom o obligacionim odnosima je propisano da se zastarijevanje prekida podnošenjem tužbe, a nakon prekida rok zastare počinje teći ponovo.

U slučaju kada je podnesena tužba protiv pravne osobe zbog neplaćenog duga povučena, može li se ta podnesena tužba smatrati prekidom zastarijevanja. Od kada ponovo počinje teći rok za zastaru i može li se ponovo podnijeti tužba?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top