skip to Main Content

Bh. privrednici iz automobilske industrije bili su u posjeti VW AG i učestvovali na okupljanju VW partnera, te posjetili jednu od pet matičnih VW fabrika. U delegaciji su bili predstavnici Vlade FBiH, Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović i  Zijad Tvrtković, glavni saradnik dr. Reinhard Junga u BiH, predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić i generalni konzul BiH u Frankfurtu Dževad Šaldić.

Na poziv premijera FBiH Fadila Novalića, a prema ranije započetom projektu razvoja automobilske industrije BH, jedan od najpoznatijih eksperata te industrije, dr. Reinhard Jung, koji je bio glavni realizator strateških projekata grupacije VW AG kao što su oni u TAS-u, Škodi, te tvornicama u Meksiku, Brazilu i ostalim, je početkom ove godine došao u Sarajevo s ciljem da se sa domaćim stručnjacima načini analiza stanja sektora i preporuke za dalji razvoj.

Privredna komora Federacije BiH je dolaskom dr. Junga u BiH započela projekat objedinjavanja i promocije kapaciteta automobilske industrije stavivši mu pri tome na raspolaganje stručne i logističke kapacitete PKFBiH. Nakon zajedničkih obilazaka niza kompanija, napravljen je uvid u raspoložive i potencijalne kapacitete kojima firme raspolažu, te je formirana Grupacija automobilske industrije. Nakon provedenih analiza i utvrđivanja procedura za poboljšanja i usklađivanja sa neophodnim standardima koji definišu pravila u ovoj grani industrije (VDA 6.1,6.3, ISO TS, ISO 9001…), utvrđeno je da šest kompanija posjeduju ili su u završnoj fazi dobijanja navedenih standarda. Tri firme su već uvrštene u nomenklaturu VW isporučioca. U preostale tri je u toku priprema za specijalistički audit od strane ovlaštenih auditora VW-a.

Rezultat svih navedenih aktivnosti je dolazak 6 firmi na direktne razgovore sa Upravom VW fabrike u Braunschweigu.

U narednom periodu će se nastaviti aktivnosti na projektu proširivanja liste firmi koje ispunjavaju zahtjevne VW standarde, te pomoći da se usvoje i provedu neophodne procedure i standardi koji uslovljavaju konačno uvrštavanje na listu VW partnera/dobavljača.

Firme Bekto Precisa Goražde, TMD Group Gradačac, Plamingo Gračanica, Pobjeda Tešanj, Wagner Automotive Gradačac i Saraj Komerc Gornji Vakuf, su dostojno predstavile bh. kvalitet u automobilskom sektoru. U organizaciji Vlade FBiH i Privredne Komore FBiH, a na poziv VW AG ove firme su učestvovale na okupljanju VW dobavljačai partnera u Wolfsburgu i ujedno imale priliku da se dodatno predstave Upravi VW Braunschweig čije su proizvodne pogone imali priliku obići i vidjeti najmoderniju opremu u automobilskoj industriji.

Predsjednik PKFBiH Jašarspahić zahvalio se svima koji doprinose da ovaj projekat uzme jači zamah. Kako je naglasio prava potvrda uspjeha će biti ako na sljedećem okupljanju partnera i dobavljača 2018. godine, budemo imali zajednički štand firmi FBiH ili čak BiH, kao što su to ove godine fascinantno uradile Švedska i Turska.

Back To Top