skip to Main Content

Danas je u Mostaru predstavljena Aplikacija za poređenje cijena električne energije, uporedistruju.ba, koju su zajedno izradili USAID projekat Investiranje u sektor energije, Nacionalna asocijacija regulatornih komisija SAD (NARUC), Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) i Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS). Ovo je prva aplikacija ovog tipa u Bosni i Hercegovini koja na jednom mjestu, kupcima električne energije, pruža osnovne informacije o ulogama u sektoru električne energije, daje upute o racionalnom trošenju električne energije kao i upute za promjenu snabdjevača.

“USAID Investiranje u sektor energije i NARUC od 2016. godine rade sa regulatornim komisijama u Bosni i Hercegovini na izradi Aplikacije za poređenje cijena koju danas promovišemo i ovo je prva aplikacija ove vrste u regiji. Iako je ova aplikacija odličan prvi korak, uz nju treba postojati odlična komunikacija s javnosti kako bi kupci, snabdjevači i ostali učesnici u sektoru razumjeli promjene koje se dešavaju na tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini“, istakao je direktor ekonomskog sektora USAID misije u BiH, Andrew Boegel.

Osim informacija o ulogama u sektoru, uputama o promjeni snabdjevača, trenutnim cijenama električne energije, aplikacija sadrži i informacije o aktivnim snabdjevačima na elektroenergetskom tržištu, savjete za uštedu energije kao i niz drugih edukativnih i korisnih informacija.

USAID misija u BiH vjeruje da će aplikacija pomoći neometanom razvoju tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini i olakšati kupcima snalaženje u sektoru.

Back To Top