skip to Main Content

U Širokom Brijegu održan je uvodni sastanak za projekt „Razvoj i diversifikacija  turističke ponude u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ u organizaciji Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije.

Sudjelovalo je preko 50 predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Kroz prezentacije koje su pripremili predavači ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije Ivan Jurilj sa suradnicama te ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić sa suradnicima sudionike se upoznalo sa aktivnostima i mjerama koje će se provoditi prilikom implementacije ovog projekta.

Nakon prezentacijskog dijela sudionicima se također obratio i pomoćnik ministra u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke Ante Begić, koje je institucionalni nositelj projekta, a Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, zajedno sa Regionalnom razvojnom agencijom REDAH, koordinator projektnih aktivnosti.  Ova inicijativa je podržana od strane Švicarske Vlade, preko projekta MarketMakers, koji čini konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o.

Rezultat ovog projekta biti će Plan razvoja turizma u Županiji Zapadnohercegovačkoj čiju će izradu voditi Institut za turizam, jedini znanstveni javni institut u Hrvatskoj specijaliziran za istraživanje i konzalting u turizmu. Najvažnije aktivnosti biti će usmjerene na organizaciju i institucionalizaciju platforme za razvoj turizma, jačanje kapaciteta na lokalnoj i županijskoj razini na području ruralnog i aktivnog turizma, što će u kombinaciji utjecati na promociju županije kao atraktivne destinacije za ruralni i aktivni turizam.

Uz ostalo, zaključeno je kako je za uspjeh ovog projekta važna aktivna suradnja između ključnih dionika u županiji: ministarstava, općina i grada, privatnog i nevladinog sektora.

Back To Top