skip to Main Content

Danas je u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine održan susret potencijalnih investitora iz dijaspore, u okviru kojeg je predstavljen novi poziv grant programa USAID Projekta “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovini”.

Na skupu kojem su prisustvovali predstavnici kompanija i poduzetnici zainteresovani za saradnju i povezivanje sa dijasporom, istaknuta je potreba daljeg strateškog pristupa na ohrabrenju ulaganja iz bosanskohercegovačke dijasporske zajednice.

U sklopu aktivnosti USAID-a usmjerenih prema investitorima iz dijaspore već je podržano 13 kompanija kroz prvi poziv ovog grant programa, te više njih kroz aktivnosti tehničke podrške. Program podržava preduzeća koja su osnovana u posljednje tri godine, te imaju vezu sa bh. dijasporom. Aplikacije za grant se popunjavaju putem www.grant.diasporainvest.ba do 30. marta.

Predstavnici Komore nastavljaju svoj rad na informisanju privrednika o prilikama za sufinansiranje investicija, te su izrazili spremnost da podrže investitore u daljem procesu apliciranja na ovaj i druge javne pozive.

Sa skupa je otišla jasna poruka o potrebi nastavka podrške investitorima iz dijaspore, kako bi se u potpunosti iskoristio ekonomski potencijal koje ima naše iseljeništvo.

 

Back To Top