skip to Main Content

Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević i američka ambasadorica u BiH Maureen Cormack juče su u Sarajevu predstavile informacijski sistem za upravljanje budžetom, takozvani „E-budžet“.

Pomoću njega omogućeno je svim kantonima da svoje budžete pripremaju na najsavremenijoj platformi.

– To znači da sada imamo jednoobraznost u planiranju proračuna između svih županija, te direktnu povezanost s Federalnim ministarstvom finansija – rekla je Milićević.

Dodaje da pokretanje E-budžeta predstavlja prvi korak u uspostavljanju potpune transparentnosti u ocjeni kretanja fiskalne pozicije u FBiH, što nije uvijek jednostavno imajući u vidu nivo decentraliziranosti.

– E-budžet aplikacija je moderan alat, kojim se ne samo standardizira proračunski proces, već se značajno smanjuje mogućnost greške, te omogućavaju u realnom vremenu različite analize promjene pojedinih mjera u procesu usvajanja proračuna – naglasila je Milićević.

Značajnim smatra što E-budžet sadrži modul za procjenu fiskalnih učinaka, jer se time, pored detaljne analize utjecaja pojedinih propisa, u osnovi nameće jedan novi viši standard odgovornosti za sve donositelje odluka.

E-budžet će, kako ocjenjuje Milićević, imati dugoročne pozitivne efekte na kvalitet javnih finansija u FBiH.

Izrazila je zahvalnost američkim partnerima na okončanom procesu tehničke pomoći koja je pružena u okviru USAID-ov Projekta reforma fiskalnog sektora (FAR) i Projekta jačanja državnih institucija i procesa (SGIP).

Obezbijeđen je softver, hardver i obuka za 10 kantonalnih ministarstava finansija i Ministarstvo finansija FBiH, te unošenje podataka u realnom vremenu, koji će biti dostupni javnosti.

– U ovaj projekat elektronskog praćenja i izrade budžeta USAID je uložio oko 700.000 KM – kazala je Cormack, dodajući da će osim trasparentnosti E-budžet pomoći u praćenju priliva i protoka budžetskih sredstava u FBiH.

(Fena)

Back To Top