skip to Main Content
Zvizdic Ilahi 1 27 09 16

 

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić razgovarao je juče sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda Nadeemom Ilahijem o do sada realiziranim aktivnostima iz  Pisma namjere MMF-u.

Predsjedavajući Zvizdić je informisao Ilahija o reformskim procesima koji se provode u BiH   i rekao da upravo strukturne mjere koje su definisane Pismom namjere daju snagu aranžmanu sa MMF-om. Razgovarali su o mnogim važnim pitanjima vezanim za nastavak reformi i konsolidacije finansijskog sektora u BiH.

Šef Misije MMF-a za BiH Nadeem Ilahi  je rekao da je zadovoljan progresom u realiziranju dogovorenih reformi. Saglasili su se da  realiziranje dogovorenih zadataka iz Pisma namjere predstavlja pitanje ozbiljnog uređenja finansijskih i fiskalnih sistema i da je u narednom periodu neophodno raditi na provođenuju strukturnih reformi na svim nivoima vlasti u BiH.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da u narednom periodu očekuje dolazak tehničkih timova koji će pružiti podršku realiziranju dogovorenih mjera.

Misija MMF-a će boraviti  u BiH od 19. do 22. novembra 2016. godine kako bi obavila pregled po stand by aranžmanu.

Sastanku je prisustvovao  rezidentni predstavnik MMF-a za BiH Francisko Parodi.

Back To Top