skip to Main Content

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić ragovarao je danas u Sarajevu sa šefom Misije MMF-a za BiH Nadeemom  Ilahijem.

Razgovarali su o realizaciji prethodnih mjera u okviru drugog pregleda Proširenog aranžmana između BiH  i MMF-a.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da je Bosna i Hercegovina nastavila ostvarivati napredak u smanjenju unutrašnjeg i vanjskog debalansa. Dodao je da  vlasti svih nivoa provode strukturalne reforme i ekonomske politike u sklopu programa sa MMF-om, uključujući i održavanje fiskalne discipline, finansijske stabilnosti i unapređenja poslovnog okruženja.

Šef Misije MMF-a Ilahi je istaknuo da je važno da vlasti nastave sa radom na rješavanju strukturalnih slabosti, uz održavanje ekonomske i finansijske stabilnosti, a da je MMF uvijek spreman da pruži potrebnu tehničku pomoć.

Sastanak sa delegacijom MMF-a, kao i sjednica Fiskalnog vijeća BiH će biti održani do kraja ovog mjeseca i bit će definirane naredne mjere i aktivnosti u vezi sa pismom namjere u sklopu aranžmana sa MMF-om.

Sastanku je prisustvovao rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.

Back To Top