skip to Main Content

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić upoznao je juče u Sarajevu ambasadore zemalja članica Evropske unije u BiH sa progresom koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji.

Rekao je da BiH i cjelokupan Balkan imaju evropsku perspektivu koja donosi mir i stabilnost u region. Upoznao je prisutne ambasadore sa realiziranim ciljevima iz Reformske agende, sa usvojenim strategijama, zakonima i zakonskim propisima i naglasio veliki značaj regonalne saradnje. Predsjedavajući Zvizdić je govorio i o značaju aktiviranja MAP-a i rekao da je NATO proces u Bosni i Hercegovini sinonim za mir, stabilnost, nove investicije i da je svaki naredni korak snažna poruka prosperitetu BiH.

Predsjedavajući Zvizdić je informisao prisutne ambasadore i sa značajem izgradnje mosta u Gradišci koji je od velike važnosti za BiH i  insistirao na ubrzanju procedura koje će obezbijediti početak izgradnje mosta na rijeci Savi.

Ambasadori zemalja članica Evropske unije su čestitali predsjedavajućem Zvizdiću i Vijeću ministara BiH na ostvarenim rezultatima i na vrlo ozbiljnom i predanom radu državnih institucija u ispunjavanju uslova dobivenih od strane Evropske unije.

 

Back To Top