skip to Main Content

PITANJE: Da li je javno preduzeće koje gospodari državnim šumama steklo pravo vlasništva nad državnim šumama i drugom imovinom na osnovu transformacije u d.o.o., dakle i dalje se radi o javnom preduzeću sa organizacijom d.o.o. što je u smislu Zakona o privrednim društvima jedino i moguće?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top