skip to Main Content

PITANJE: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je donio prelazno rješenje kojim je data mogućnost Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od najviše šest mjeseci od dana objavljivanja presude broj: U-22/16 od 6. 3. 2019. godine u „Službenim novinama Federacije BiH“ uskladi odredbe zakona koje su utvrđene kao neustavne sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, do kada se iste mogu primjenjivati. Rok je istekao 16. novembra 2019. godine. Odredbe Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13), Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04), Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 80/04), Porodičnog zakona Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05, 41/05 i 31/14) i Zakona o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/03 i 39/09) čije se odredbe također odnose na notarsku obradu, prestale su sa primjenom sa danom 16. 11. 2019. godine.

– Da li notari imaju pravni osnov za sačinjavanje notarski obrađenih isprava nakon isteka navedenog roka?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE: Kakav je status ugovora koje sačine odvjetnici, a nisu donesene izmjene Zakona o zemljišnim knjigama vezano za uknjižbu istih?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top