skip to Main Content

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se od 24. do 29. januara 2017. godine u Istanbulu održati „IMOB 2017- Istanbulski sajam namještaja“.

U okviru ovog sajma, u periodu od 22. do 25. januara 2017. godine, održat će se „Buyer Mission Program“. Programom je predviđen brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima.

Učesnicima iz Bosne i Hercegovine (po jedan predstavnik iz kompanije) ovog Programa bit će plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Za sve učesnike vrijedi obaveza poznavanja jednog od tri strana jezika (engleski, njemački ili francuski) i posjedovanje ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresirane bh. kompanije mogu aplikacioni formular dostaviti Uredu savjetnika za trgovinu u Ambasadi Republike Turske, najkasnije do 10. januara 2017. godine, na broj faksa: 033/208-562 ili putem e-maila: saraybosna@ekonomi.gov.tr , nakon čega će biti kontaktirane one kompanije koje budu izabrane za učešće u Programu.

Back To Top