skip to Main Content

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da će 03. i 04. oktobra 2016. godine Bosnu i Hercegovinu posjetiti privredna delegacija Mađarske. Ovom prilikom Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Privrednom komorom Mađarske, organizuje Poslovne susrete privrednika Bosne i Hercegovine i Mađarske, i to 03. oktobra 2016. godine u prostorijama Komore (Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo), sa početkom u 11:00 časova.

Programom događaja su planirana obraćanja predstavnika Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Mađarske, Ambasade Mađarske u BiH i Agencije za promociju stranih ulaganja u BiH (FIPA BiH), a nakon toga i poslovni sastanci bosanskohercegovačkih i mađarskih privrednika.

Back To Top