skip to Main Content

PITANJE: Određeni broj radnika hospitalizovan je u infektivno odjeljenje kantonalne bolnice zbog sumnje na trovanje hranom. Nakon analize uzoraka hrane koju su radnici konzumirali, te uspostavljanja dijagnoze u bolnici, trovanje hranom je potvrđeno. Pripremu i posluživanje hrane koju su radnici konzumirali, prema sklopljenom ugovoru, radi druga firma, a ne poslodavac. Da li je trovanje hranom povreda na radu ili nije?

 

ODGOVOR: Članom 49. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18), propisano je da se povredom na radu smatra povreda osiguranika, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim djelovanjem, naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je takva povreda uzročno vezana za obavljanje posla koji je osnov osiguranja. Povredom na radu smatra se i povreda koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mjesta rada i obratno, odnosno radi obavljanja djelatnosti na osnovu koje je osiguran.

Povredom na radu u smislu ovog zakona, ne smatra se povreda na radu ukoliko je prouzrokovana:

  • a) namjerno ili iz krajnje nepažnje osiguranika koji je obavljao radne obaveze, kao i na redovnom putu od stana do mjesta rada i obratno;
  • b)pijanstvom osiguranika;
  • c) isključivom odgovornosti trećeg lica;
  • d) zbog više sile;
  • e) zbog obavljanja aktivnosti koje nisu u vezi s obavljanjem radnih aktivnosti;
  • f) usljed namjernog nanošenja ozljede osiguraniku od strane druge osobe izazvanog ličnim odnosom s osiguranom osobom koje se ne može dovesti u vezu sa radno-pravnom aktivnosti;
  • g) usljed namjernog nekorištenja opreme zaštite na radu i nepoštivanja propisa o zaštiti na radu.

U slučaju spora u svim navedenim situacijama teret dokazivanja je na poslodavcu.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, kao i činjenicu da je u konkretnom slučaju došlo do trovanja hranom koju je pripremila i poslužila druga firma, mišljenja smo da se u ovom slučaju radi o isključivoj odgovornosti trećeg lica, pa se ova povreda u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ne smatra povredom na radu.

Ponovo ističemo da je teret dokazivanja na poslodavcu, pa ukoliko poslodavac ne uspije dokazati isključivu odgovornost trećeg lica, povreda u konkretnom slučaju će se smatrati povredom na radu.

Broj: 04-35/16-2278/19 M.T. od 30. 9. 2019. godine

Back To Top