skip to Main Content

PITANJE: D.o.o. ima uplate pozajmica od firme iz Austrije, prijavljene su u Federalno ministarstvo finansija i za jedan period je obračunat porez po odbitku na kamate.  Sada bi ove pozajmice oprihodovali, jer bi se firma iz Austrije odrekla svog potraživanja.

Da li ovo moguće i da li treba dodatno prijavljivati Federalnom ministarstvu finansija? Vlasnici firme iz Austrije su povezana lica, a razlog ovog oprihodovanja bi bio da se pokrije gubitak iz ranijih godina. Prodaja proizvoda ide u Austriju povezanim licima.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top