skip to Main Content

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će, u saradnji s nadležnim institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH, nastaviti koordinirati aktivnosti harmonizacije politike poljoprivrednog zemljišta u Bosni i Hercegovini.

Ovaj zaključak proistekao je iz Informacije o poduzetim mjerama u oblasti politike poljoprivrednog zemljišta, koju je Vijeće ministara BiH usvojilo na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Provođenju zemljišne reforme u BiH u procesu usklađivanja ove oblasti s legislativom Evropske unije, a u cilju povećavanja efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i konkurentnosti u našoj zemlji, prethodit će izrada više sektorskih analiza.

Back To Top