skip to Main Content

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde BiH o provedbi pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2017. godinu u kojem se navodi da je broj institucija koje koriste e-konsultacije u prošloj godini povećan na 39 sa ranijih 25.

Dodaje se da su sve institucije imenovale koordinatore za konsultacije i njihove zamjenike te da uspostavljena Pravila za konsultacije daju jasan okvir za učešće i utjecaj javnosti u izradi pravnih propisa u institucijama BiH.

Zadužene su sve institucije Bosne i Hercegovine koje se do sada nisu registrirale za web aplikaciju e-konsultacije da se registriraju i da obavezno vrše konsultacije putem ove web aplikacije u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa.

Više zaključaka koji su doneseni na današnjoj sjednici unaprijedit će ovaj proces i potaknuti zainteresirane javnosti da se uključe u proces kreiranja javnih politika.

Back To Top